Българска фондова борса – София АД pro


Българска фондова борса - София АД е публично дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор като регулиран пазар на финансови инструменти и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната....
 

Сравнение между Нюйоркската фондова борса и Щутгартската фондова борса pro


Курсова работа по Фондови борси на тема Сравнение между Нюйоркската фондова борса и Щутгартската фондова борса...
 

Инвестиционен портфейл, ценни книжа, емитента pro


Емитента. Стойността на всяка ценна книга и общо за портфолиото. Общата стойност на всяка ценна книга от портфейла. Изводи за постигнатата възвращаемост с очакваната възвращаемост. Задача: да се изчислят дължимите данъци от фирмата по ЗКПО...
 

Най-успешните борсови спекуланти (трейдъри) pro

23 авг 2015
·
16
·
2,436
·
3
·
14
·
7.00 лв.

Трейдинг - обикновено това е най-печелившият отдел на една инвестиционна банка, отговорна за по-голямата част на доходите и...
 

Капиталови пазари и борси pro


В днешно време, капиталовите пазари и фондовите борси са важна част от финансовата система на всяка държава, защото посредством тяхното присъствие и роля, се решават определен кръг от финансови проблеми на участниците на съответните пазари...
 

Парижка фондова борса pro


Възникването на фондовите борси е свързано с развитието на държавните заеми и необходимостта от превръщането на държавните документи за дълг в предмет на покупко-продажба...
 

Българската фондова борса – а сега накъде? pro


Настоящият курсов проект цели да отбележи ключовите моменти в състоянието, в което се намира Българската фондова борса (БФБ) и да открои основните перспективи за нейното развитие...
 

Анализ на опциите като средство за хеджиране на портфейл от ценни книжа pro


В процес на глобализация на икономиката и бурно развитие на международните финансови пазари, сделките с ценни книжа се осъществяват във все по-сложна и непрекъснато променяща се среда...
 

Кaпитaлoви пaзaри и фoндoви бoрси pro


В случaя с пoименните aкции е устaнoвенo, че нямa oгрaничение пo oтнoшение нa тoвa кaкъв вид се емитирaт oт AД. При тoзи вид aкции прaвaтa нa принoсителя се упрaжнявaт oт лицетo, кoетo нa Oбщoтo събрaние нoси aкциятa, зaщoтo върху нея нямa име...
 

Оптимизиране на фирмената и финансовата политика чрез участие на българските фирми и българската фондова борса pro


В хода на преминаването на нашата икономика от планова към пазарна възниква необходимост от изграждането на действащ капиталов пазар, считан за огледало на съвременните стопанства...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Борси и борсови операции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент